Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmena vyhlášky o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

Zbierka:  340/2023 | 
25.8.2023