Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zmena vyhlášky o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním

Zbierka:  340/2023 | Čiastka:  110/2023
25.8.2023