Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Zbierka:  160/2023 | Čiastka:  57/2023
11.5.2023