Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zmena vzorov tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra

Zbierka:  153/2022 | Čiastka:  49/2022
4.5.2022