VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zmena vykazovania preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie

Zbierka:  327/2021 | Čiastka:  120/2021
27.8.2021