Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky zmena vyhotovovania máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika

Zbierka:  442/2023 | 
25.11.2023