Vyhláška Úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky o územnoplánovacej dokumentácii a o územnoplánovacích podkladoch

Zbierka:  392/2023 | Čiastka:  131/2023
11.10.2023