ZÁKON, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

Zbierka:  31/2013 | Čiastka:  10/2013
26.2.2013