Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom rozpočte na rok 2023

Zbierka:  526/2022 | Čiastka:  154/2022
31.12.2022