ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o ochrane pamiatkového fondu

Zbierka:  389/2021 | Čiastka:  145/2021
29.10.2021