ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Zbierka:  374/2021 | Čiastka:  140/2021
20.10.2021