Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o podmienkach výkonu volebného práva

Zbierka:  170/2023 | Čiastka:  61/2023
20.5.2023