ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Zbierka:  309/2021 | Čiastka:  112/2021
4.8.2021