ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o príplatku k dôchodku politickým väzňom

Zbierka:  365/2020 | Čiastka:  141/2020
14.12.2020