Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Zbierka:  251/2022 | Čiastka:  81/2022
14.7.2022