Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, SIS, ZVJS a Železničnej polície

Zbierka:  197/2023 | Čiastka:  68/2023
7.6.2023