Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o uznávaní dokladov o vzdelaní a odborných kvalifikácií

Zbierka:  286/2023 | 
14.7.2023