ZÁKON Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Zbierka:  63/2019 | Čiastka:  24/2019
4.3.2019