Zákon Národnej rady Slovenskej republiky zmena zákona o Zbore väzenskej a justičnej stráže

Zbierka:  187/2023 | Čiastka:  67/2023
1.6.2023