ZÁKON o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov

Zbierka:  181/2014 | Čiastka:  63/2014
26.6.2014