Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky indiv. účtovná závierka pre rozpočtové, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC

Zbierka:  486/2022 | Čiastka:  149/2022
22.12.2022