Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky indiv. účtovná závierka pre rozpočtové, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a VÚC

Zbierka:  486/2022 | Čiastka:  149/2022
22.12.2022