Poslať zákon e-mailom

E-mail príjemcu:*
Vaše meno:*
E-mail odosielateľa:*
*) povinné položky

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zmena vykonávania zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele

Zbierka:  414/2023 | 
26.10.2023