Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vnútorný poriadok v zdrav. zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v odbore psychiatria

Zbierka:  143/2023 | 
26.4.2023