VYHLÁŠKA Národného bezpečnostného úradu kritériá základnej služby podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti

Zbierka:  164/2018 | Čiastka:  57/2018
13.6.2018