JUDr. Jakub DohnaL, Ph.D.

AK Dohnal Petrot Slanina

JUDr. Jakub DohnaL, Ph.D.
JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D. je vedoucím partnerem kanceláře Dohnal, Pertot, Slanina. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Specializuje se na občanské a obchodní právo. Věnuje se pedagogické činnosti na PF UP v Olomouci, Justiční akademii a MVSO, zejména v oblasti občanského a obchodního práva. Pravidelně publiku v právních časopisech.

Právní obory

  • obchodné právo