JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D.

Advokátní kancelář JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D.

JUDr. Mgr. Barbora  Vlachová, Ph.D.
JUDr. Mgr. Barbora Vlachová je absolventkou právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Policejní akademie České republiky v Praze. Je doktorandkou na Katedře obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Praxi vykonávala především v advokátních kancelářích. V současné době působí v exekutorském úřadě. Je autorkou odborných textů, pravidelně publikuje v odborných časopisech. Pedagogické činnosti se věnuje na Bankovním institutu VŠ, Policejní akademii v Praze a Newton College.

Právní obory

  • občianske právo