Mgr. Marek Bednář

Glatzová & Co., s. r. o.

Mgr. Marek Bednář
Mgr. Marek Bednář je vedoucí advokát kanceláře Glatzová & Co. V kanceláři působí již od roku 2011. Před nástupem do kanceláře Marek získal právnický titul z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Marek se kromě právního poradenství v oblasti M&A, automobilového průmyslu a spotřebitelského práva, včetně regulace spotřebitelských úvěrů, specializuje na oblast ochrany osobních údajů a compliance ve společnostech. V rámci své praxe se věnoval nastavování procesů legálního zpracovávání osobních údajů v mezinárodních společnostech (importéři motorových vozidel, poskytovatelé úvěrů), přenosem osobních údajů do třetích zemí, právním základem zpracování osobních údajů, úpravám vztahů mezi správcem a zpracovatelem a potřebným registracím ve vztahu k Úřadu na ochranu osobních údajů i implementací GDPR ve společnostech. Marek zároveň často vede školení GDPR pro klienty kanceláře.

Právní obory

  • občianske právo