12.1.2017
ID: 3565

Druhá najväčšia medzinárodná advokátska kancelária v SR ďalej personálne posilňuje

76b6c2cc741840a9260f158de16494a7/TW_logo.jpg
Zdroj: TaylorWessing

Tlačová správa

Slovenská pobočka advokátskej kancelárie Taylor Wessing sa v aktuálnom rebríčku najväčších medzinárodných advokátskych kancelárií na Slovensku, ktorý zostavuje vydavateľstvo The Slovak Spectator, umiestnila celkovo na šiestom mieste. Podľa počtu právnikov je však druhou najväčšou medzinárodnou advokátskou kanceláriou. Taylor Wessing posilnia od januára 2017 ďalší dvaja špičkoví spolupracovníci. Peter Demčák (39), bývalý riaditeľ odboru kartelov na Protimonopolnom úrade Slovenskej republiky (PMÚ) a Radoslava Lichnovská (35), advokátka, ktorá prichádza z renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárie.

Partner kancelárie Taylor Wessing Andrej Leontiev vysvetľuje, prečo je dôležité byť lídrom na trhu a ako sa ním stať: „Moderná advokácia je veľmi špecializované poradenstvo. Za našim úspechom sú konkrétni ľudia - odborníci, ktorí v našej kancelárii poskytujú právne poradenstvo. Klienti dnes totiž vyžadujú, aby sa odborne komplikovanému právnemu problému venoval ten právnik, ktorý sa v predmetnej oblasti „vyzná“, sleduje aktuálne trendy a neustále sa v tejto oblasti zdokonaľuje. Za také poradenstvo je klient ochotný zaplatiť vyššie sadzby, keďže vie, že od „špecialistu“ dostane pridanú hodnotu vo forme najkvalitnejšieho poradenstva pri vynaložení čo najkratšieho času.“

Partner Radovan Pala dodáva: „Náš unikátny systém interného vzdelávania, v rámci ktorého napríklad každý rok hradíme jednému nášmu spolupracovníkovi LL.M. program na prestížnej zahraničnej univerzite a rekordne nízka fluktuácia v našej kancelárii nám umožňuje organicky rásť pri využití vlastných „kádrov“. Dynamika rastu však ukazuje, že nie sme schopní rozširovať náš tím a prehlbovať jeho špecializáciu výlučne týmto spôsobom. Preto sme sa dohodli na spolupráci s Radkou a Petrom ako osobnosťami, ktoré zapadajú do nášho tímu nielen odborne, ale aj ľudsky.“

JUDr. Radoslava Lichnovská je advokátkou od roku 2010. Pracovala vo viacerých slovenských aj medzinárodných advokátskych kanceláriách, naposledy v DLA Piper Weiss-Tessbach. Venovala sa najmä zmluvnej a sporovej agende. Radka hovorí plynule po anglicky a po nemecky. Ako senior associate v Taylor Wessing posilní pracovnoprávne oddelenie, ktoré bude mať spolu s ňou už troch „seniorských“ právnikov a bude tak jedným z najväčších na trhu.

Mgr. Peter Demčák pôsobil na PMÚ viac ako 10 rokov, pričom od roku 2013 veľmi úspešne viedol odbor kartelov. Peter je všeobecne uznávaný špecialista na hospodársku súťaž. Hovorí po anglicky. Tím PMÚ pod jeho vedením prelomovým spôsobom rozkrýval kartelové praktiky vo viacerých dôležitých oblastiach, napríklad v oblasti IT, stavebných spoločností alebo poskytovateľov gastrolístkov. Petrova úloha v rámci Taylor Wessing je vybudovať a viesťa nové oddelenie, ktoré sa bude špecializovať na všetky aspekty hospodárskej súťaže, vrátane compliance.


TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.

Panenská 6
811 03  Bratislava

Tel.: +421 2 52 63 28 04
Fax: +421 2 52 63 26 77
e-mail: bratislava@taylorwesssing.com


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk