10 otázok

  10 otázok pre... Viliama Myšičku

  eFocus

  Viliam Myšička vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave. Pôsobí ako senior advokát v advokátskej kancelárii Kinstellar. Publikácia Chambers Global 2013 ho označila ako flexibilného, spoľahlivého a biznis orientovaného právnika.

  10 otázok pre... Petra Marciša

  eFocus

  Peter Marciš pôsobí ako seniorný advokát v advokátskej kancelárii Nitschneider & Partners. Absolvoval právnickú fakultu Univerzity Karlovej v Prahe a svoje vzdelanie ďalej doplnil na právnickej fakulte La Sapienza v Ríme. Je členom Slovenskej a Českej advokátskej komory. Špecializuje sa najmä na právo obchodných spoločností a fúzie a…

  10 otázok pre... Jána Azuda

  eFocus

  JUDr. Ján Azud momentálne pôsobí ako partner a prokurista v kancelárii Ružička Csekes. Odborne zastrešuje predovšetkým infraštruktúrne projekty, verejné obstarávanie, projekty pre verejný sektor a PPP projekty.

  10 otázok pre... Ladislava Krechňáka

  eFocus

  Mgr. Ladislav Krechňák pôsobí od roku 1993 v kancelárii Ružička Csekes a je jedným z jej spoločníkov. Od roku 1996 je členom Slovenskej advokátskej komory. Disponuje dlhoročnými skúsenosťami z oblasti práva nehnuteľností, projektového financovania a správneho práva a správneho konania (banské právo, stavebné právo, komunálne právo…

  10 otázok pre... Zuzanu Šimekovú

  eFocus

  JUDr. Zuzana Šimeková PhD, LL.M. je senior advokátka v Allen & Overy v Bratislave. Vedie oddelenie súťažného a farmaceutického práva v bratislavskej kancelárii. Počas svojho pôsobenia v Allen & Overy absolvovala dvojročnú stáž v londýnskej kancelárii a trojmesačnú stáž v parížskej kancelárii Allen & Overy. Štúdium práva absolvovala na…

  10 otázok pre... Luciu Regecovú

  eFocus

  JUDR. Lucia Regecová je vedúca advokátka v advokátskej kancelárii Glatzová & Co., s.r.o. a kontaktná osoba na Slovensku. Absolvovala právnickú fakultu Katolíckej univerzity Jána Pavla II, Lublin, Poľsko. Takmer rok bola na stáži v Advanced College, Los Angeles County. Lucia sa špecializuje na všeobecné obchodno-právne poradenstvo, fúzie…

  10 otázok pre... Vladimíra Kordoša

  eFocus

  Mgr. Vladimír Kordoš LL.M. absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ďalšiemu štúdiu sa venoval na univerzite v holandskom Tilbugu. Ako partner bnt Bratislava sa zaoberá poradenstvom v oblasti fúzií a akvizícií, právom týkajúcom sa nehnuteľností a konkurzným právom. Okrem toho sa koncentruje na obchodné…