komerčné oznámenia

Porovnávajte časové znenia zákonov jednoducho a prehľadne | ASPI

ASPI | Pracujte s „časovými rezmi“ na úrovni celého predpisu

Ak hľadáte jednoduchý a prehľadný spôsob, ako porovnať zmeny v zákone plynutím času, ASPI má pre vás riešenie. S pomocou časových rezov môžete jednoducho porovnať dve konkrétne časové znenia predpisov a vidieť farebne odlíšené doplnené a vypustené časti…

Už po piaty raz v rade získala J&T BANKA ocenenie Burzy cenných papierov v Bratislave za najväčší obrat obchodov

Počas piatich rokov, kedy banka získala Ocenenie Burzy cenných papierov v Bratislave za najväčší obrat obchodov, uskutočnila na burze obchody celkovo za viac ako 2,5 miliardy eur. Väčšinu z nich tvorili nákup a predaj dlhopisov.

Nezmeškajte novinky a pripravované eventy zo sveta práva 7/2023

Zaujíma vás oblasť (pracovného) práva alebo investigatívnej psychológie? Pozrite si zoznam pripravovaných podujatí a knižných noviniek, za ktorými stoja etablovaní profesionáli z praxe. Publikácie sú dostupné v knižnej a elektronickej podobe.

Už po piaty raz v rade získala J&T BANKA ocenenie Burzy cenných papierov v Bratislave za najväčší obrat obchodov

Počas piatich rokov, kedy banka získala Ocenenie Burzy cenných papierov v Bratislave za najväčší obrat obchodov, uskutočnila na burze obchody celkovo za viac ako 2,5 miliardy eur. Väčšinu z nich tvorili nákup a predaj dlhopisov.

Najrozsiahlejšie spracovanie komentára k Zákonníku práce a zákonu o kolektívnom vyjednávaní v česko-slovenskom prostredí je už v predaji

Zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní. Komentár. 2., doplnené a prepracované vydanie je už v predaji

Pracujte efektívne s textom až na úroveň §

V článku vysvetľujeme ako efektívne pracovať s textom právneho predpisu v ASPI. Získate informácie o tom, ako nájsť a zobraziť konkrétny paragraf, ako vyhľadávať v právnom dokumente a aké nástroje máte k dispozícii pre prácu s paragrafom. Využite rôzne funkcie, ako napríklad odkazy na komentáre alebo dôvodové správy, pracujte s notifikáciami. V…

Podiel ESG investícií rastie, ponúkajú atraktívne zhodnotenie

V roku 2025 by mali ESG aktíva podľa analýzy Bloomberg presiahnuť 50 biliónov dolárov, teda asi tretinu predpokladaného objemu všetkých spravovaných aktív.

POZVÁNKA | 5. Odborná online konferencia k pracovnému právu

Pozývame vás už v poradí na 5. odbornú online konferenciu k pracovnému právu na tému: Variabilita miesta výkonu práce zamestnancov (možnosti a limity v odmeňovaní a organizačných opatreniach zamestnávateľa). Dátum konania konferencie: 18.- 19.10.2023.

Bratislava dostane novú štvrť. Do zelených dlhopisov môžete investovať aj vy

Klingerka II. nadväzuje na úspešnú prvú etapu projektu, ktorého zavŕšením bude vznik kompletnej a ucelenej mestskej štvrte v širšom centre Bratislavy. Jej kostrou budú nízkoenergetické budovy s orientáciou na trvalo udržateľný rozvoj. Ponúkne veľkorysé verejné priestory určené pre voľnočasové aktivity, stromové aleje a zelené vnútrobloky.

Vyhľadávajte všetky práve dokumenty vďaka precíznym filtrom | ASPI

Potrebujete získať relevantné dokumenty k vyriešeniu vášho prípadu? Otestujte presné filtre ASPI

ASPI vám pomôže nájsť všetky súvisiace dokumenty. Aj konkrétne situácie, ktoré už boli riešené v minulosti na súdoch. Vyhľadajte si informácie medzi publikovanými súdnymi rozhodnutiami.

Využite možnosti rozšíreného vyhľadávania právnych dokumentov| ASPI

Ako efektívne získate právnu odpoveď vďaka rozšírenému vyhľadávaniu ASPI?

Veľký prieskum medzi milionármi: Pohybov na trhu sa neboja, využívajú ich

Milionári aj napriek turbulenciám na trhoch veria z dlhodobého hľadiska najmä akciovým investíciám. Vyplynulo to z aktuálneho prieskumu medzi dolárovými milionármi na Slovensku a v Česku J&T BANKA WEALTH REPORT. Milionári svoje investičné portfólio napriek poklesom nerozpredávajú, práve naopak, dokupujú aktíva, pretože veria v ich budúce…

Využite automatizáciu pre úspech vašej advokátskej kancelárie

Advokátska profesia čelí stále novým povinnostiam. Ako sa s nimi jednoducho vyrovnať, uľahčiť si v tíme advokátskej kancelárie život a zároveň zvyšovať komfort klientov? Prečítajte si rozhovor s Martinom Kašparom, prokuristom spoločnosti Wolters Kluwer ČR a produktovým manažérom case managment systému Praetor.

Rozhovor s tvorcami výnimočného komentára k Zákonníku práce 2023

Marek Švec, Jozef Toman: Nejde len o komentovanie zmenenej právnej úpravy, ale v ďalších vydaniach komentára autori musia byť schopní vnímať aj posun aplikačnej praxe

Vyhliadky na rok 2023: Nižšie inflačné tlaky a možný koniec poklesu akcií

Svetová ekonomika v tomto roku spomalí tempo rastu v dôsledku agresívneho synchronizovaného sprísňovania menovej politiky centrálnymi bankami ako odpovede na multidekádne inflačné tlaky. Pomalší rast so slabším agregátnym dopytom na jednej strane a stabilizácia cien komodít spolu s odstránením úzkeho hrdla dodávateľských reťazcov na strane druhej…

Pesimizmus je investičná príležitosť

Hlavné svetové akciové trhy v tomto roku zaznamenávajú výrazné straty a ekonomické prognózy sa systematicky zhoršujú pri uťahovaní menovopolitických oprát centrálnymi bankami s cieľom skrotenia extrémnych inflačných tlakov. Na finančných trhoch preto cítiť nervozitu, skepsu a pesimizmus.

Komentár k Zákonníku práce s výnimočným obsahom a rozsahom

Na kvalitu sa oplatí čakať

Výsledný text komentára predstavuje najrozsiahlejšie spracovanie uvedenej problematiky v česko-slovenskom právnom prostredí.

Ušetrite čas pri práci s právnymi dokumentmi | ASPI

Overte si váš právny názor rýchlo vďaka ASPI

Všetky potrebné podklady nájdete na jednom mieste, cez pár klikov. Dokumenty sú vzájomne prepojené, môžete si doplniť vlastné poznámky a dokumenty vrátane nich môžete poslať kolegom alebo si ich vytlačiť.

Slovenskí investori využívajú výhody private equity fondov

Na Slovensku sa v čase stále zvyšujúcej inflácie, na ktorej prekonanie musia investori narábať s investovanými prostriedkami rozumne, stali obľúbenými fondy zamerané na private equity investície. Pretože private equity firmy sa neobchodujú na bežných trhoch, tieto investície nepodliehajú takým výkyvom ako verejne obchodované…

Slovenskí investori využívajú výhody private equity fondov

Na Slovensku sa v čase stále zvyšujúcej inflácie, na ktorej prekonanie musia investori narábať s investovanými prostriedkami rozumne, stali obľúbenými fondy zamerané na private equity investície. Pretože private equity firmy sa neobchodujú na bežných trhoch, tieto investície nepodliehajú takým výkyvom ako verejne obchodované…