3.5.2017
ID: 3688

Havel, Holásek & Partners opäť podporila česko-slovenskú súťaž študentov právnických fakúlt v rétorike - Právnický debatný turnaj

3d5a40eb962042838b206ae05c1e4370/Havel, Holasek & Partners (new).jpg
Zdroj: Havel, Holásek & Partners

Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners bola generálnym partnerom druhého ročníka súťaže Právnický debatný turnaj. V rečníckom zápolení venovanom trestnoprávnym témam sa tento rok stretli študentky a študenti šiestich českých a slovenských právnických fakúlt v Brne, Olomouci, Prahe, Bratislave, Košiciach a Trnave. Finále medzi fakultami sa uskutočnilo 21. 4. 2017 v priestoroch Právnickej fakulty Masarykovej Univerzity v Brne.

Víťazom turnaja sa stala Jana Babicová, ktorá od kancelárie získala štipendium vo výške 7 tisíc korún. Druhá v poradí, Ivana Trokšiarová, dostala 5 tisíc korún a štipendium v hodnote 3 tisíc korún si odniesol tiež Zdeněk Gertsberger za najlepšiu formu rečníckeho prejavu.

„Havel, Holásek & Partners dlhodobo podporuje mladých talentovaných študentov v ich osobnom rozvoji či už priamo ponukou stáží v kancelárii, alebo realizáciou a sponzoringom podobných projektov, ako je Právnický debatný turnaj. Právnické fakulty síce ročne vygenerujú stovky absolventov, kvalitných právničiek a právnikov je však na právnom trhu stále nedostatok. Študentské súťaže pomáhajú zvyšovať kvalitu a úroveň štúdia a zviditeľňovať zjavné talenty,“ hovorí Jaroslav Havel, riadiaci partner Havel, Holásek & Partners.       

Víťaza tohto ročníka Právnický debatný turnaj vyberala päťčlenná odborná porota zložená zo štátneho zástupcu Najvyššieho štátneho zastupiteľstva ČR Jana Laty, profesorky Márie Patakyovej z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, docenta Tomáša Sobka z brnianskej a olomouckej právnickej fakulty a Ústavu štátu a práva Akadémie vied ČR, doktora Davida Černého, rovnako z Ústavu štátu a práva a partnera advokátskej kancelárie Havel Holásek & Partners Františka Korbela, ktorý je tiež riaditeľom jej vzdelávacej Akadémie a vysokoškolským pedagógom pôsobiacim na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe.

Havel, Holásek & Partners finančne podporila už vlaňajší prvý ročník Právnického debatného turnaja. V ňom sa stretli súťažné tímy z piatich českých a slovenských právnických fakúlt (Brno, Olomouc, Plzeň, Praha a Bratislava) a víťazný tím si z finálového rečníckeho duelu na tému legalizácie eutanázie odniesol 1. júna 2016, teda presne 15 rokov od založenia kancelárie Havel & Holásek, symbolických 15 tisíc korún.

Študentské stáže a ďalšie akcie pre študentov
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners spolupracuje približne so šesťdesiatimi študentmi právnických fakúlt a s niekoľkými ďalšími študentmi iných vysokých škôl najmä ekonomického zamerania. „Študenti-právnici sa vďaka širokej klientele dostávajú hneď po nástupe k pestrej škále prípadov, čo výrazne posilňuje ich praktické zručnosti a orientáciu v jednotlivých právnych i podnikateľských odvetviach. Tým, ktorí sa osvedčia, ponúkame hneď po získaní titulu možnosť koncipientskej praxe,“ hovorí HR riaditeľ Havel, Holásek & Partners Daniel Soukup. Študenti môžu tiež využívať všetko zázemie a know-how najväčšej tuzemskej advokátskej kancelárie. Bezplatne môžu navštevovať napríklad semináre vo vzdelávacej Akadémii Havel, Holásek & Partners. Pod jej záštitou navyše tento rok druhýkrát prebieha v Prahe a Brne cyklus právnych workshopov na vybrané témy z reálnej praxe a za účasti špičkových prednášajúcich. Do tejto študentskej akadémie sa môžu prihlásiť všetci študenti právnických fakúlt. O prácu v Havel, Holásek & Partners je medzi študentmi právnických fakúlt záujem. Potvrdila to aj tohtoročná anketa TOP Zamestnávatelia, v ktorej firma už tretí rok po sebe získala titul najžiadanejšieho zamestnávateľa v ČR medzi advokátskymi kanceláriami.

 

Havel, Holásek & Partners s.r.o., advokátska kancelária

APOLLO BUSINESS CENTER II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava

Tel.: +421 232 113 900
Fax: +421 232 113 901
e-mail: office@havelholasek.sk


© EPRAVO.SK – Zbierka zákonov, judikatúra, právo | www.epravo.sk