NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie

Zbierka:  170/2020 | Čiastka:  68/2020
24.6.2020
Externí odkaz předpisu