NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

Zbierka:  390/2021 | Čiastka:  145/2021
29.10.2021