NARIADENIE Vlády Slovenskej republiky zmena splatnosti poistného na sociálne poistenie v čase COVID-19

Zbierka:  172/2020 | Čiastka:  68/2020
24.6.2020