Nariadenie Vlády Slovenskej republiky zoznam obcí s občanmi patriacimi k národnostnej menšine tvoriacimi najmenej 15 % obyvateľstva

Zbierka:  35/2023 | Čiastka:  14/2023
2.2.2023