OPATRENIE Národnej banky Slovenska o náležitostiach žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Zbierka:  6/2013 | Čiastka:  2/2013
4.1.2013