OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Srbskej republiky o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Zbierka:  25/2013 | Čiastka:  6/2013
1.2.2013