OZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty

Zbierka:  362/2020 | Čiastka:  140/2020
11.12.2020