OZNÁMENIE Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena postupov účtovania pre nepodnikateľské subjekty

Zbierka:  272/2018 | Čiastka:  97/2018
1.10.2018