Oznámenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky zmena postupov účtovania pre obce, VÚC

Zbierka:  502/2023 | 
22.12.2023