Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Dohovor o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti na športových podujatiach

Zbierka:  149/2022 | Čiastka:  46/2022
29.4.2022