OZNÁMENIE Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF)

Zbierka:  226/2021 | Čiastka:  78/2021
2.6.2021