Oznámenie Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zmeny vykonávania Lisabonskej dohody o ochrane označení pôvodu

Zbierka:  419/2023 | Čiastka:  141/2023
27.10.2023