OZNÁMENIE Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov platobnou inštitúciou, inštitúciou elektronických peňazí na štatistické účely

Zbierka:  276/2021 | Čiastka:  101/2021
14.7.2021