OZNÁMENIE Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb zmena opatrenia Telekomunikačného úradu o podrobnostiach týkajúcich sa prenosu čísla

Zbierka:  239/2021 | Čiastka:  86/2021
18.6.2021