Rozhodnutie Predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov

Zbierka:  209/2022 | 
10.6.2022