Uznesenie Ústavný súd Slovenskej republiky vo veci nesúladu § 63 ods. 1 písm. f) Zákonníka práce s Ústavou

Zbierka:  539/2021 | Čiastka:  175/2021
29.12.2021