VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky o predkladaní údajov o poplatkoch uvedených v cenníkoch pre fyzické osoby-nepodnikateľov bankami a pobočkami zahraničných bánk

Zbierka:  286/2013 | Čiastka:  66/2013
13.9.2013