Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zmena postupu pri uplatňov. obmedzujúcich opatr. pri stave núdze v elektroenergetike a plynárenstve

Zbierka:  380/2022 | 
23.11.2022