VYHLÁŠKA Ministerstva obrany Slovenskej republiky zmena metodiky spracúvania kodifikačných údajov podľa zákona o obrannej štandardizácii

Zbierka:  268/2019 | Čiastka:  93/2019
27.8.2019